Αποξηραμένα Σύκα

Jenny’s figs
 
JENNY’S FIGS – ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – OΡΕΙΝΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
 
JENNY’S FIGS – OΡΕΙΝΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
 
JENNY’S FIGS – OΡΕΙΝΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ
 
JENNY’S FIGS – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ