Αποξηραμένα Σύκα

Jenny’s figs
 
JENNY’S FIGS – ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
JENNY’S FIGS – ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΒΟΥΝΟΥ (ΕΥΒΟΙΑ)
 
JENNY’S FIGS – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ