Βραβεία & Πιστοποιήσεις

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
  • ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ
Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ
ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
ISO 14001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KOSHER 2023-2024
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτα ΠΟΠ
ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΠ
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Λασιθίου Κρήτης
ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΟΠ
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΟΠ Κρανίδι Αργολίδας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΓΕ Λακωνία
ISO 9001: 2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας